وب سایت انتشارات علمی و فرهنگی

چهارمین دورۀ جشنوارۀ نشان دهخدا روز سه شنبه 29 آبان برگزار می شود

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 1606
  • خانم وکیلها
  • چاپ

چهارمین دورۀ کتاب سال اعضای هیئت علمی دانشگاه های سراسر کشور ، جشنوارۀ نشان دهخدا، ویژۀ علوم انسانی روز سه شنبه 29 آبان از ساعت 15 تا 17 در دانشگاه تربیت مدرس، سالن جابربن حیان برگزار می شود.