وب سایت انتشارات علمی و فرهنگی

معرفی مشروح کتاب پارادایم جدید

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 1420
  • خانم وکیلها
  • چاپ

معرفی مشروح کتاب پارادایم جدید را در بخش اخرین اخبار نشر ملاحظه فرمایید.

نویسنده : آلن تورن          مترجم : سلمان صادقی زاده                360 ص       قیمت : 20 هزار تومان