وب سایت انتشارات علمی و فرهنگی

مجموعۀ دو جلدی«رمان نویسی در وقت اضافه» منتشر شد

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 525
  • خانم وکیلها
  • چاپ

مجموعۀ دو جلدی رمان نویسی در وقت اضافه نوشتۀ زنده یاد محسن سلیمانی منتشر شد. نویسنده در مقدمۀ کتاب آورده است : نوشتن کتابی در بارۀ رمان نویسی همیشه جزو آرزوهای من بود،اما راستش سال ها طول کشید تا حس کنم بضاعت و صلاحیت لازم را برای نوشتن چنین کتابی دارم؛ زیرا قرارم این بود که فقط حرف های پژوهشگران گذشته را تکرار نکنم.