وب سایت انتشارات علمی و فرهنگی

«حافظۀ شهری تاریخ و فراموشی در شهر مدرن» در مدتی کوتاه به چاپ دوم رسید

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 676
  • خانم وکیلها
  • چاپ

حافظۀ شهری  تاریخ و فراموشی در شهر مدرن

نویسنده: مارک کرینسون

مترجم: رضا نجف زاده

با همکاری اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

کتاب حافظۀ شهری تاریخ و فراموشی در شهر مدرن که بهار سال ۱۳۹۶ توسط انتشارات علمی و فرهنگی و با مشارکت معاونت امور اجتماعی و فرهنگی ادارۀ کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی منتشر شد  استقبال گستردۀ مخاطبان خود را به دنبال داشت؛ به شکلی که پاییز سال جاری، دومین چاپ کتاب بر روی پیشخوان کتابفروشی ها جای گرفت.

ایدۀ اصلی کتاب این است که  در خصوص شهرها و رابطۀ آن‏ها با گذشته اتفاقاتی افتاده است. از آن‏جا که گذشته در همه جا هست و در هیچ کجا نیست.

 موضوعی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم وجود گروه‏های خویشاوندی، انجمن‏های حفاظتی، تبارشناس، موزه، مورخ حرفه‏ای و غیرحرفه‏ای، مناطق حفاظت شده و بناهای ثبت شده است.  در مقدمه نویسنده سعی می‏کند درکی اولیه از رابطۀ میان حافظه، حافظۀ شهری و تاریخ نشان دهد.

  بنابراین ناچار است تعریفی از آن‏ها ارائه دهد. و تعریف هالبواکس از تاریخ مهم شمرده می‏شود که آن را به منزلۀ روایتی موثر و به کلی عقلانی از گذشته می‏داند و در مقابل حافظه عمیقا با تجربۀ جمعی پیوند می‏خورد. و در این جاست که ماهیت جمعی حافظه‏ی مورد نظر هالبواکس آن را تابع فضای جمعی شهر می‏سازد.

 در تعریف هالبواکس تفکر هلگی نمود دارد.  مدرنیسم اهمیت دارد از آن‏جا که از خلال توسعه باعث شد تاریخ  به وسیله‏ی حافظه به چالش کشیده شود.  مدرنیسم برای زدودن حافظه از شهر تلاش کرد و با شهرنشینی پیشین تقابلی دیالکتیکی داشت. و در حال حاضر ما در حال وارد شدن به حافظۀ دیگری شده‏ایم که شهر مدرنیستی که حافظه را نفی می­کرد اکنون خودش به واسطه شهر پسامدرن به یاد آورده می شود و غیاب شهر قدیمی تر  آزاردهنده است.

 این امر ما را دچار بحران حافظه کرده است. البته این بحران حافظه  بر کار بسیاری از مدرنیست ها از بودلر و پروست گرفته تا فروید و بنیامین سایه افکنده است.

  حالا چندان مطمئن نیستیم که حافظه در شهر معاصر  جایی داشته باشد. کتاب  از هشت فصل تشکیل شده  که نویسنده فصل اول آن کلر پاجاکژکوفسکا و عنوان فصل «حافظۀ شهری/ فراموشی حومه» است.