صفحه اصلی آدرس و اطلاعات فروشگاه های علمی و فرهنگی

آدرس و اطلاعات فروشگاه های علمی و فرهنگی

فروشگاه شماره یک

خیابان انقلاب اسلامی روبـروی درب اصـلی دانشگاه تـهران

شماره تماس: 66400786

ساعات حضور: 8 صبح الی 8 شب

فروشگاه شماره دو

خیابان کریمخان‌زند نرسیده به میدان هفت‌تیر

شماره تماس: 88343807

ساعات حضور: 8 صبح الی 8 شب

فروشگاه شماره سه

خیابان جمهوری

شماره تماس: 66765584

ساعات حضور: در حال بازسازی

فروشگاه شماره چهار

کتابخانه مرکزی

شماره تماس: 81623315

ساعات حضور: 8 صبح الی 4 عصر

فروشگاه شماره پنج

خیابان گلفام

شماره تماس: 22050326 - 22019795

ساعات حضور: در حال بازسازی

فروشگاه شماره شش

کارگر شمالی روبه‌روی پارک لاله

شماه تماس:

ساعات حضور: 8 صبح الی 4 عصر