صفحه اصلی معرفی شرکت کتاب گستر

معرفی شرکت کتاب گستر

سیاست‌های راهبـردي انتشـارات علمی و فـرهنگی در زمينه عرضـه كتاب فراتر از نـگاه كتـاب فـروشي‌هاي موجـود، این شـرکت را بـرآن داشت به تعریف جـدیـدی از سیستم تـوزیع کتـاب در ایـران بپردازد، لذا اقدام به راه انـدازی شبکه تـوزیع محصـولات فرهنگی به خصوص کتاب در قـالب شرکت بازرگانی کتاب گستر نمایـد. بهبود فروش عمومي كتاب هاي شركت انتشـارات علمي و فرهنگي و کسب تجربه موفـق در این رابطه منـجر به خروج از حـالت انفعال در شبکه تـوزیع کتـاب گـردید و شـرکت بازرگانی کتاب گستر علاوه بر توزیع کتب انتشـارات علمی وفرهنگی توزیع کتب بیش از شصت ناشر معتبر را به عهده دارد. هم اکنون این شـرکت با در اختیار داشتن 6فـروشگاه نسبت به فروش و توزیع کتاب در سطح کشور اقدام می‌نماید.

خدمات زیر توسط این شرکت ارائه می‌شود:

  • بـرگـزاری نـمایشگـاه های تـخصصی کتاب در داخل و خارج از کشور
  • طراحی، مشاوره و تجهیز کتابخانه‌های تخصصی، عمومی و کاربردی
  • فروش اینترنتی کتاب

توسعه شبکه فروش

شش فروشگاه در نقاط استراتژیک فروش در سطح تهران

فروشگاه شماره یک

خیابان انقلاب اسلامی روبـروی درب اصـلی دانشگاه تـهران

فروشگاه شماره دو

خیابان کریمخان‌زند نرسیده به میدان هفت‌تیر

فروشگاه شماره سه

خیابان جمهوری

فروشگاه شماره چهار

کتابخانه مرکزی

فروشگاه شماره پنج

خیابان گلفام

فروشگاه شماره شش

کارگر شمالی روبه‌روی پارک لاله

مدیر شرکت بازرگانی کتاب گستر

علی فرشید میرزایی

متولد: 1343

کارشناسی ارشد علوم تربیتی

مدیریت: هم اکنون