صفحه اصلی معرفی شرکت خدمات چاپ کتیبه

معرفی شرکت خدمات چاپ کتیبه

شركت چـاپ و نشـر كتيبه از جـملـه شـرکت هـای وابــستـه به شرکت انتشــارات عـلمی و فـرهنگی اسـت که بـا هـدف انجـام امـور چـاپی به خصوص کتـاب و سایر امور چاپی درفضايي به وسعت ده هزار متر مربع مشتمل بر2700 متر مربع سالن تـوليد، 2500 متـر مربع انبار كـاغذ و محصول و همچنين 600 متر مربع ساختمان اداري استقـرار يـافته است. با بهـره‌گيري از ادوات، ماشين آلات و تجهيـزات سخت افـزاري و نـرم افزاري پيشـرفته و به كـارگيري نيروهـاي متـخصص و مجرب، امكان تـامين نيازهاي مطبوعاتي و انتشـاراتي مجـامع مختلف علمي، فـرهنـگي و هنـري كشـور را به بهتـرين شكل مقـدور نـموده است.
واحدهاي تخصصي شركت در سه بخش پـيش از چـاپ، چـاپ و پـس از چـاپ امكـان ارائـه تمامي خـدمات مـورد نياز انتشاراتي را بر حسب سفارشات دريافتي فراهم كرده است.
در اين بخش با استفاده از پيشرفته‌ترين تجهيزات رايانه اي شامل اسكنر، پروف، پليت ستر و كامپيوتر تمـامي عمليـات مربوط به حروفچيني، طـراحي، مـونتاژ و تـوليد زينك به روش ديجيتال صورت مي پـذيرد.

چاپ:

 • ماشین 4/5 نيم ورقي (دو رنگ)
 • ماشین 4/5 نيم ورقي کوموری (چهار رنگ)
 • ماشين 3 ورقي رولند (تک رنگ)
 • دو دستگاه ماشين 2 ورقي هایدلبرگ (تک رنگ و دو رنگ)
 • ماشين 2ورقي کوموری (دو رنگ)
 • ماشین 1/5ورقی هایدلبرگ (تک رنگ)
 • ماشين جي تي او هایدلبرگ (تک رنگ)

پس از چاپ:

 • دستگاه تاكني در ابعاد مختلف
 • ماشين برش
 • سلفون كش
 • صحافی لاین

مدیر شرکت خدمات چاپ کتیبه

محمدتقی یاسینی

متولد: 1343

مدیریت: هم اکنون