صفحه اصلی معرفی شرکت فرهنگ فیلم تهران

معرفی شرکت فرهنگ فیلم تهران

شركت فـرهنگ فيلم تهران با سـابقه‌ای 30 ساله در زمینه‌هـای تـولید آثـار دیـداری و شنـیـداری در سـطـح نـظـام آمـوزش عـالی کشـور و همچـنین تـولید بـرنـامه‌های مختـلف رادیـویی و تـلویـزیـونی از جـمله مـراکز فـنی- تـخصصـی است که به اتـكـاي تـوان تـخصصی بـالا و کـادر فـنی و هنـری کـارآزمـوده مشغول به فعالیت است. تـجهیزات فـنی و فضـاهای مـوجود به گـونه‌ای طراحی شده‌‌اند که امکان ضبط و تولید هر گونه بـرنامۀ رادیـویی و تـلویزیونی در اين مجموعه گردیده است.

خدمات زیر توسط این شرکت ارائه می‌شود:

 • تولید تیزر
 • تولید کلیپ
 • برگزاری مراسم و جشنواره‌های موضوعی
 • برگزاری رونمایی و نقد کتاب
 • پروژه‌های تصویربرداری
 • ساخت فیلم مستند و کوتاه
 • طراحی وب سایت
 • پایش رسانه‌ای
 • پخش خصوصی و نقد فیلم
 • مشاوره تولیدات صوتی و تصویری
 • طراحی و تجهیز استودیو صوتی و تصویری
 • تهیه آلبوم‌های صوتی
 • طراحی پوستر
 • تولید کتاب‌های صوتی
 • عکس و فیلم صنعتی

واحد توليد

اين شركت در پي شناسايي و تحليل نيازهاي جامعه، به اتكاي توان نيروهاي متخصص همكار و تربيت نیروی انساني درون سازماني، فعاليت خـود را با هدف قـرار دادن شبكه ويـدئويي خانگي در دو بخش كودك و بزرگسال پيگيري كرده و تـاكنون در حـوزه ادبيات ايـران و جهان، كتاب كودك و نمايشنامه‌هاي تـلويزيوني محصـولات ارزنده‌اي در بـازار ارايـه كرده است.

واحد فن آوري اطلاعات:

در چارچوب طرح‌هاي توسعه‌اي شـرکت، دو بخش فنـاوري اطلاعات و ‌آموزش از ابتداي سال 86 راه‌اندازي شده‌اند و در كنار بـرگزاري دوره‌هاي تـخصصي علمي، امكان تـوليد كتاب - سی دی، مالتي مديا و ارايه خدمات پشتيباني فني را به متقاضيان فـراهم ساخته است.

واحد آموزش:

ایـن شـرکت با استفـاده از اسـاتید مجـرب در کلیـه تخصص‌های تولیـد فیلم همچـون تـولیـد تلویزیونـی، تصویربـرداری‌، تدویـن‌، آمـوزش‌های گرافیک انیمیشـن و عـکـاسی و ... به بـرگـــزاری دوره‌هـای مختلف آموزشی می‌پردازد.

استودیو تصویر

استـودیو تصـویربـرداری در ابعـاد 12×12 متـر و ارتـفاع 6 متـر بـا سیـسـتم نـورپـردازی، 4 دوربـین دیـجیتـال استـودیویی، اتـاق رژی، نـودال، گریم و کـارگاه سـاخت دکـور، قـابليت توليد انواع بـرنامه‌ها را دارد.

استودیو صدا

اين مجمـوعه نيز، با ابعـاد 11×9 متـر مـربـع و ارتفـاع 6 متـر قـابلیت ضبـط انـواع مـوسیقی با حضور ارکستـر کـامل به شیـوه همزمان، ضبط نمایشنامه‌های رادیویی، دوبـلاژ وصـداگـذاری بـر روی فیـلم ویدئـویـی و ضبـط گفتـارمتن را دارد.

واحد فروش و جذب سفارشات

88886747 و 88797606 و 88797603

مدیران انتشارات علمی و فرهنگی

دکتر عباس عموری

متولد: 1343

دکترای علوم ارتباطات دانشگاه تهران

مدیریت: هم اکنون