صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه رمان نشاط آور «خانم پلام جادویی» برای بچه های کتاب خوان به بازار رسید

رمان نشاط آور «خانم پلام جادویی» برای بچه های کتاب خوان به بازار رسید

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 60
  • 19 مر 1399
  • چاپ

 

« خانم پلام جادویی» رمان شیرین و با نشاطی  است که توسط پرندۀ آبی « واحد کودک و نوجوان انتشارات علمی و فرهنگی» در دوازده فصل کوتاه منتشر شده است . این رمان را بانی بکر نوشته و گلنار گوهرزاد زحمت ترجمۀ آن را بر عهده داشته است.

بانی بکر نویسنده کانادایی کتاب های کودکان است که کتاب های زیادی برای کودکان به رشته تحریر درآورده و امیدوار است که بچه هایی که این کتاب را می خوانند از اشتباه کردن کمتر بترسند و بفهمند که گاهی زمین خوردن بخشی از راهی است که انسان ها در  آن رشد کرده و مسائل را درک می کنند.

 

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر