صفحه اصلی خبر خبرنامه داخلی روایت «تصویر یک زن» که در زمرۀ بهترین رمان های انگلیسی زبان است تجدید چاپ شد

روایت «تصویر یک زن» که در زمرۀ بهترین رمان های انگلیسی زبان است تجدید چاپ شد

  • خبر
  • خبرنامه داخلی
  • 36
  • 19 مر 1399
  • چاپ

رمان « تصویر یک زن» را هنری جیمز نوشته و مجید مسعودی به فارسی برگردانده است.هنری جیمز با تباری اروپایی در سال ۱۸۴۳ در خانواده ای اهل فرهنگ در نیویورک به دنیا آمد. از یک سو حس میهن دوستی او را به امریکا پیوند می داد و از سوی دیگر روح و فکر او به جانب اروپا کشیده می شد و این تضاد در رمان ها و اثار وی نیز به چشم می خورد.

تصویر یک زن را در شمار بهترین آثار هنری جیمز و بلکه در زمرۀ برترین رمان های انگلیسی زبان برشمرده اند. این رمان را می توان بیانگر دیدگاه هنری جیمز در باب کشمکش و ستیز دو دنیای مدرن و قدیم امریکا و اروپا دانست.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر