صفحه اصلی خبر معرفی کتاب «هابز» از مجموعۀ فاخر راهنمای سرگشتگان به بازار کتاب عرضه شد

«هابز» از مجموعۀ فاخر راهنمای سرگشتگان به بازار کتاب عرضه شد

  • خبر
  • معرفی کتاب
  • 89
  • 19 مر 1399
  • چاپ

 

هابز « از مجموعۀ راهنمای سرگشتگان»

نویسنده : استفان جی.فین

مترجم: محمد مصحفی

 

توماس هابز یکی از نام آوران عرصۀ فلسفه، به ویژه فلسفۀ سیاسی است. او در زمانۀ پرآشوبی از تاریخ اروپا زندگی کرده است و ماند بسیاری از هم عصران خود و همچنین متاثر از سنت دیرپای فلسفه ورزی، در پی ساختن یک نظام فکری فراگیر بوده است. برای همین در حوزه های دیگری مانند متافیزیک و اخلاق هم به تفکر و تامل و نظریه پردازی پرداخته است.

این کتاب درآمدی است بر فلسفۀ هابز که بدون تاکید بر جنبۀ سیاسی فلسفۀ هابز، در تلاش است تمام ابعاد نظام فکری این اندیشمند را تا حد امکان به زبانی ساده روایت کند. کتاب خود را محدود به شناساندن اندیشه های هابز نکرده و با برگرفتن روش آموزشی بسیار کارآمد،تلاش داشته خوانندگان خود را با فرآیندهای مطالعه،تحلیل،تفسیر و انتقاد اندیشه های مختلف یک فیلسوف نیز آشنا کند.

 

 

 

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر