صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه «پیامبر» اثر زین العابدین رهنما مجموعه ای شاهکار وداستان گونه در بارۀ زندگی پیامبر اسلام است

«پیامبر» اثر زین العابدین رهنما مجموعه ای شاهکار وداستان گونه در بارۀ زندگی پیامبر اسلام است

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 195
  • 30 تی‍ 1399
  • چاپ

پیامبر ( مجموعۀ ۳ جلدی)

نویسنده : زین العابدین رهنما

قیمت : سی هزار تومان

 

کتاب پیامبر نوشتۀ زین العابدین رهنما را می توان یکی از اولین و مهم ترین آثار نوشته شده در خصوص زندگی یک شخصیت مذهبی و تاریخی دانست که با رویکرد روایی داستان گونه در قالب یک رمان تاریخی و به زبان فارسی نوشته شده است.

 زین العابدین رهنما یکی از معدود سیاستمداران و پژوهندگان تاریخی ست که هم به پیشبرد اهداف سازندگی در مقام یک نمایندۀ مجلس و هم در مسیر ترویج باورهای دینی و مذهبی خود و هم در خلق آثاری که از لحاظ ادبی  در زمان خود شاهکار به حساب می آمدند سرآمد است.

رهنما در مقدمۀ متواضعانه ای که بر شاهکار خود نوشته است در خصوص سندیت کتاب خود برای روشن شدن ذهن مخاطبانی که در زمان خوانش کتاب احتمالا بخش هایی از آنرا زادۀ  ذهن می دانند چنین می نویسد:« آن چه در این کتاب نوشته شده، همه از صحیح ترین مدارک و کتابهای تاریخی عرب است که مورد اعتماد مورخان غربی نیز می باشد. مذاکرات و گفته های پیامبر یا از قرآن اتخاذ شده یا از حدیث و دست آخر از کامل ترین کتابهای سیره. در این کتاب افسانه و تاریخ هر دو هست؛ افسانه را با جملۀ خدا داناتر است از تاریخ جدا کرده ایم،ولی نوشتن آنرا لازم شمردیم.»

چاپ دوم کتاب پیامبر در دورۀ  سه جلدی توسط انتشارات علمی و فرهنگی در تیراژ ۱۰۰۰نسخه در سال ۱۳۹۴ منتشر شد. در جلد اول این کتاب با عنوان پگاه به تاریخ پیش از تولد پیامبر اسلام ،در جلد دوم با نام از بعثت تا هجرت به شرح کامل بین این دو اتفاق مهم تاریخی و در جلد سوم به رحلت و وقایع پس از رحلت پیغمبر پرداخته شده است.

خواندن این کتاب هم برای محققان حوزۀ  دینی و تاریخ اسلام مفید فایده است و هم به دلیل پرداخت داستانیِ تاریخ برای علاقه مندان حوزۀ ادبیات و نویسندگان این حوزه کتابی ارزشمند و شوق برانگیز محسوب می شود.

 

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر