صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه نمایش نامۀ « باتلاق فن» زندگی زنان کارگر انگلیسی را به تصویر می کشد

نمایش نامۀ « باتلاق فن» زندگی زنان کارگر انگلیسی را به تصویر می کشد

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 208
  • 23 تی‍ 1399
  • چاپ

 

 

 

نام اثر:  باتلاق فن

نویسنده: کاریل چرچیل

مترجم: ناهید احمدیان

انتشارات علمی و فرهنگی

۷۷ صفحه

قیمت: ۱۴۰۰۰تومان

نمایشنامه باتلاق فن اثر کاریل چرچیل آینه ای ست از شرایط چهار نسل از زنانی که سهمشان از نظام سرمایه داری جز گردن نهادن در مقابل اهریمن نیست. چرچیل این نمایشنامه را در دهه ی هشتاد و درگیرودار موج دوم فمنیسم و لیبرالیسم اقتصادی نوشت.

نمایشنامه ای درباره زنان طبقه ی کارگر انگلستان در زمین های باتلاقی فِن؛

چرچیل با نشان دادن استحاله این زنان که با وجود تلاش بسیار نسل در نسل محکوم به فنا هستند، سخنگوی رنج انسان معاصر میشود.

همانطور که گفتیم او چهار نسل را به تصویر میکشد:

آی وی ۹۰ساله نماینده نخستین نسل این زنان؛

می ۶۰ساله و شرلی ۵۰ساله نسل دوم؛

وَل ۳۰ساله، آنجلا ۲۸ساله و نل ۴۰ساله نمایندگان نسل سوم؛

بکی ۱۵ساله، دب ۹ساله و شونا ۶ساله متاخرترین زنانه این تسلسلند.

داستان با شیوه ای برشتی و اپیزودیک روایت میشود و ۲۱ صحنه دارد که روایتگر برش هایی از زندگی این چهار نسل است که گاه در تعامل باهم و گاه در قالب تک گویی از گذشته ی آنها به مخاطب منتقل میشود.

بیشتر محوریت داستان بر چهره ای از نسل سوم به نام وَل استوار است؛ زنی که بین دو انتخاب گیر افتاده: فرزندانش یا مردی که دوستش دارد؛ او مطرود و قضاوت شده برای توبه به مجامع دینی معرفی میشود برای تسکین به مصرف والیوم روی می آورد و در نهایت در اوج درماندگی‌ خودکشی میکند.

با تمام اینها همه ی صحنه ها در مورد وَل نیست؛ گاهی سرگذشت مادربزرگ او، گاهی روایتی از دوستانش و گاهی درباره دخترانش آورده میشود.

چرچیل برای نشان دادن قصه ای بر اساس روابط علت و معلولی پای چهار نسل از زنان اطراف وَل را به ماجرا میکشد تا نقدی جامعه شناسانه بر زندگی او و زنان هم نسلش که آینه داران یکدیگرند بیان کند.

تنها وجه تمایز وَل با دیگر زنان این است که او بر خلاف آنها تن به ذلت و شرایط تحمیلی نمیدهد. مرگ برای او تنها راهی ست که از شرایط و خفقان موجود گذر کند.

کاریل چرچیل، نمایشنامه نویس انگلیسی که به خاطر سبک ناتورالیستی اش ، موضوعات فمنیستی و سیاست های جنسیتی شناخته میشود گرچه همکاری خلاقانه او با گروه نوگرای تجربی و فمنیست《مانستروس رجیمنت》 و《جوینت استاک》 را نمیتوان نادیده گرفت منتقدان فمنیست چرچیل را به عنوان یک نماینده و نمایشگر معرفی میکنند.

چاپ نخست نمایشنامه باتلاق فِن با ترجمه ی روان ناهید احمدیان در سال ۹۷ و در ۷۷صفحه با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه منتشر شده و جزو آثار برجسته ی ادبیات کلاسیک جهان محسوب میشود.

 

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر