صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی چاپ جدید کتاب «یادداشت‌های شیطان» اثر لیانید آندری‌یف با ترجمه حمیدرضا آتش‌برآب منتشر شد.

چاپ جدید کتاب «یادداشت‌های شیطان» اثر لیانید آندری‌یف با ترجمه حمیدرضا آتش‌برآب منتشر شد.

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 135
  • 01 تی‍ 1399
  • چاپ

چاپ جدید کتاب «یادداشت‌های شیطان» اثر لیانید آندری‌یف  با ترجمه حمیدرضا آتش‌برآب منتشر شد.

این رمان، آخرین کار آندری‌یف و بازتاب دریافت او از ابر انسان نیچه است.
مفهومی که اساس آثار ادبی یک نسل را به خود اختصاص داد. آندری‌یف نیز مانند داستایفسکی، گمان می‌کرد، تعارض خیروشر در خود انسان نهفته است.
رمان نشان میدهد فکری که با آتش انسانیت گرم و تطهیر نشده باشد، به قدرتی ویرانگر تبدیل می شود. (یادداشت های شیطان) اعتراض شدیدی است بر علیه بنیان و ارزش های جامعه بورژوا که در قالب و ذاتش نیروی خصمانه بشری نهفته است.
یادداشت های شیطان
لیانید آندری یف
حمیدرضا آتش برآب
انتشارات علمی و فرهنگی
۲۸۲ صفحه
واحد فروش: ۸۸۸۸۰۱۵۲
فروش آنلاین: www.elmifarhangi.com
کانال تلگرام: elmifarhangi_pub@

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر