صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی فروشگاه مرکزی علمی و فرهنگی به روایت تصویر (گزارش خبرگزاری ایبنا)

فروشگاه مرکزی علمی و فرهنگی به روایت تصویر (گزارش خبرگزاری ایبنا)

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 196
  • 09 ار 1399
  • چاپ

خبرگزاری کتاب ایران قصد دارد در راستای حمایت از صنف کتابفروشان، هر روز به معرفی و انتشار گزارش تصویری از آنان بپردازد. گزارش پیش رو، روایتی تصویری از فروشگاه مرکزی انتشارات علمی و فرهنگی است. 

گزارش تصویری خبرگزاری ایبنا از فروشگاه مرکزی انتشارات علمی و فرهنگی واقع در خیابان انقلاب روبروی درب دانشگاه تهران را با این لینک ببینید.    

                           http://www.ibna.ir/fa/gallery/۲۸۹۹۹۱/۱/%D۹%۸۱%D۸%B۱%D۹%۸۸%D۸%B۴%DA%AF%D۸%A۷%D۹%۸۷-%D۹%۸۵%D۸%B۱%DA%A۹%D۸%B۲%DB%۸C-%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۸%AA%D۸%B۴%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%A۷%D۸%AA-%D۸%B۹%D۹%۸۴%D۹%۸۵%DB%۸C-%D۹%۸۱%D۸%B۱%D۹%۸۷%D۹%۸۶%DA%AF%DB%۸C-%D۸%B۱%D۹%۸۸%D۸%A۷%DB%۸C%D۸%AA-%D۸%AA%D۸%B۵%D۹%۸۸%DB%۸C%D۸%B۱بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر