صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه ایده آلیسم آلمانی/از مجموعه کتاب های اندیشه و اندیشه ورزان

ایده آلیسم آلمانی/از مجموعه کتاب های اندیشه و اندیشه ورزان

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 394
  • 27 فر 1399
  • چاپ

در این مجلد در بارۀ کانت ، فیشته، هگل و شلینگ و دیگر معاصرانشان مانند هولدرلین و شلایرماخر که نفوذشان چشمگیر اما آثارشان در دنیای انگلیسی زبان ( هم چنین در زبان فارسی) کمتر شناخته شده با جزئیات بحث می شود. جستارهای این مجلد با پی گرفتن و کندو کاو درون مایه های وحدت بخش ایده آلیسم المانی  به بحث در بارۀ آن با رمانتیسیسم ، روشنگری و فرهنگ اروپای سده های هفدهم و هجدهم می پردازند. گفته می شود دورۀ اید آلیسم آلمانی موجد پدیده ای فرهنگی است که جایگاه نفوذش معمولا فقط با عصر طلایی آتن مقایسه می شود .
ایده آلیسم المانی راهنمایی است جامع، نافذ و روشنگر در بارۀ آنچه دورۀ کلاسیک فلسفۀ آلمان تلقی می شود. برای طیف وسیعی از خوانندگان فلسفه، الهیات، ادبیات و تاریخ ایده های کتاب جذاب خواهد بود.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر