صفحه اصلی خبر رویدادها « خانه ی خانم قو» داستانی زیبا برای کودکانی که کتاب دوست دارند !

« خانه ی خانم قو» داستانی زیبا برای کودکانی که کتاب دوست دارند !

  • خبر
  • رویدادها
  • 143
  • 10 اس‍ 1398
  • چاپ

من یک چیزی هستم تو بدن مجید که برایش مشکل درست کرده ام . هی ! اشتباه نکن ! من میکروب یا ویروس یا باکتری نیستم . من یک کروموزوم هستم . کروموزوم شماره ۴۷ که مجید صدایم می کند یازده . این کتاب قصه ی من و مجید و دردسرهای رسیدن به خانه ی خانم قو است. 
این داستان زیبا را مهدی رجبی برای کودکان نوشته و آمنه اربابون با تصویر گری شاد و خوش آب و رنگ بر زیبایی و لطف آن افزوده است . قیمت این کتاب مصور رنگی کودکانه ۳۲ هزار تومان است و پرندۀ آبی بچه ها را به خواندن آن دعوت می کند.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر