صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی شوپنهاور از مجموعۀ راهنمای سرگشتگان به بازار رسید

شوپنهاور از مجموعۀ راهنمای سرگشتگان به بازار رسید

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 172
  • 05 اس‍ 1398
  • چاپ

 هدف اصلی این کتاب ارائۀ توصیفی آسان فهم از شوپنهاور برای دانشجویان و خوانندگان غیر متخصص است.در عین حال سنجش های انتقادی نویسنده در این کتاب تفسیری اصیل از شوپنهاور در اختیار دانشجویان حرفه ای نیز قرار می دهد. از آنجا که شوپنهاور لب لباب نظام اندیشه اش را در اثر اصلی اش ، جهان همچون اراده و تصور ارائه داده است. در کتاب در مرحلۀ نخست بر همین اثر تمرکز شده است و ثانیا بر دیگر آثار مهم این اندیشمند. 
کتاب را آر.راج سینگ نوشته و مهدی قنبری ترجمه کرده است . زانیار ابراهیمی هم زحمت ویرایش را بر عهده داشته است. از مجموعل راهنمای سرگشتگان قبلا عنوان هایی چون ژیژک،افلاطون،کیر کگور و هوسرل نیز توسط انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شده است. 
ویژگی کتاب شوپنهاور این است که تحلیل قابل ملاحظه ای از منابع شرقی شوپنهاور ارائه می دهد و تفاسیر خود شوپنهاور از ودانتا و بودیسم را از نظرگاه های گوناگون تشریح می کند.قیمت کتاب ۲۵ هزارتومان است.
کلمات کلیدی برای محتوای مورد نظر ارسال نگردیده است.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر