صفحه اصلی خبر رویدادها به جهان باستان خوش آمدید!

به جهان باستان خوش آمدید!

  • خبر
  • رویدادها
  • 195
  • 03 اس‍ 1398
  • چاپ

جلد چهارم از دورۀ پنج جلدی تاریخ جهان باستان « تمدن های خاور نزدیک و آسیای جنوب غربی» با نگارش اریک کلاین و سارولتا تاکاش و ترجمۀ منوچهر بیگدلی خمسه روی پیشخوان کتاب فروشی­ ها قرار گرفت.

یکی از ویژگی های این کتاب سادگی و ایجاز متن و پرهیز از تطویل و تفصیل در جزئیات است.تاریخ جهان باستان، همانند تاریخ عصر حاضر سلسله ای از نقش هم کنشی های شخصیت های آشنا و نا آشنا در صحنه ای با جغرافیایی به همان اندازه گوناگون است.

خاور نزدیک اصطلاحی است برای نامیدن قسمتی از آسیای غربی مشتمل بر ترکیه، قبرس، سوریه، لبنان، اسرائیل، اردن، جزیره العرب ، مصر و ایران .

این اصطلاح را اروپاییان از دیدگاه غربی خود وضع کرده اند.در جنگ جهانی دوم اصطلاح خاورمیانه به سبب کثرت استعمال در ارتش بریتانیا رواج یافت و جایگزین اصطلاحات قدیمی شرق نزدیک ( خاور نزدیک) و شرق طالع (لوانت) شد.

این منطقه خاستگاه و گهوارۀ تمدن بشری است. کشاورزی ، خط، سفالگری، ستاره شناسی، یکجانشینی، حکومت داری، ادبیات ، هنر و علم در سپیده دم تاریخ از این ناحیه برخاسته و بعدها به دیگر نقاط دنیای قدیم گسترش یافته است. نویسندگان کتابی که در دست دارید تاریخ کهن این ناحیه از جهان را با زبانی روشن و سلیس ، بی آن که خواننده را دلزده کند بازگو می­کنند.

 

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر