صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی فرهنگ مختصر اصطلاحات دیوانی شبه قاره (عصر اکبرشاه) را با مقدمۀ استاد سمیعی گیلانی بخوانید

فرهنگ مختصر اصطلاحات دیوانی شبه قاره (عصر اکبرشاه) را با مقدمۀ استاد سمیعی گیلانی بخوانید

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 304
  • 05 به‍ 1398
  • چاپ

فرهنگ حاضر نمونه ای از اصطلاحات دیوانی رایج در دورۀ تیموریان شبه قاره (عصر اکبرشاه) است . اهمیت و نقش زبان فارسی را در اصطلاحات مورد کاربرد نهادهای اداری، مالی و نظامی شبه قاره در فرهنگ هایی از این دست می توان یافت. اصطلاحاتی که برخی از آن ها امروز نیز کاربرد دارد.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر