صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه چاپ نوزدهم اثر ارجمند زبان فارسی « قابوس نامه» در دسترس مخاطبان قرار گرفت

چاپ نوزدهم اثر ارجمند زبان فارسی « قابوس نامه» در دسترس مخاطبان قرار گرفت

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 771
  • 05 به‍ 1398
  • چاپ

ژرف بینی ها و نکته سنجی های خردمندانۀ نویسنده و حکایات و روایات آموزنده ای که گاه به مناسبتی در بعضی ابواب می آورد همه خواندنی و آموختنی و به خاطر سپردنی است. فکر روشن ، نکته های عبرت آموز و نثر شیوا و روان نویسنده در خور توجه و ستودنی است. تنوع ابواب کتاب و فواید فراوانی که از مطالعه آن ها به خصوص از نظر تحقیق در اوضاع و احوال اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، دینی، علمی و ادبی آن عصر حاصل می شود اهمیت کتاب را تا حدی بالا برده که شایسته است با شادروان ملک الشعرای بهار همداستان شده و آن را « مجموعۀ تمدن اسلامی پیش از مغول» بنامیم.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر