صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی یادداشت اختصاصی محمد زمان زمانی، مترجم ژیژک را در قسمت یادداشت های سایت مطالعه فرمایید فرمایید

یادداشت اختصاصی محمد زمان زمانی، مترجم ژیژک را در قسمت یادداشت های سایت مطالعه فرمایید فرمایید

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 47
  • 22 دی 1398
  • چاپ
ژیژک از مجموعۀ راهنمای سرگشتگان نوشتۀ شان شیهان و ترجمۀ محمد زمان زمانی است.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر