صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه تکه ی ابر،شاخه ی نرگس داستانی خواندنی برای کودکان اهل مطالعه

تکه ی ابر،شاخه ی نرگس داستانی خواندنی برای کودکان اهل مطالعه

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 876
  • 11 دی 1398
  • چاپ

این داستان در مجموعه صلح و دوستی پرندۀ آبی (واحد کودک و نوجوان انتشارات علمی و فرهنگی) توسط نویسندۀ پیشکسوت حوزۀ ادبیات کودک احمد رضا احمدی نوشته شده و نوشین خائفی اشکذری ان را تصویرگری کرده است. گفتنی اینکه مرتضی خسرونژاد دبیر مجموعۀ صلح و دوستی انتشارات علمی و فرهنگی است . این مجموعه شامل ۹ کتاب تصویری ترجمه شده و ۷ کتاب تصویری تالیفی خواهد بود.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر