صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه « غرامت مضاعف» را از کتاب فروشی ها بخواهید

« غرامت مضاعف» را از کتاب فروشی ها بخواهید

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 781
  • 02 دی 1398
  • چاپ

این فیلم جنایی است و فیلم نامۀ این اثر را وایلدر و ریموند چندلر به طور مشترک بر اساس رمان کوتاهی از جیمز کین نوشته اند. کتاب را ریچارد شیکل نوشته و نیکا خمسی ترجمه کرده است.فیلم سینمایی غرامت مضاعف ساختۀ کارگردان برجستۀ عصر طلایی هالیوود بیلی وایلدر است و در این کتاب چگونگی نگارش فیلم نامه ، انتخاب بازیگران و ساخت فیلم شرح داده شده است.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر