صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه کتابی خواندنی و دیدنی برای مخاطب مشکل پسند

کتابی خواندنی و دیدنی برای مخاطب مشکل پسند

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 782
  • 20 آذ 1398
  • چاپ

کتاب تاثیر فرهنگی معماری ایران در چین ( نمونه هایی از هنر معماری اویغوری) منتشر شد. این کتاب را جوری قدیر و خالق داوود نوشته اند و نادره بدیعی به فارسی ترجمه کرده است. شیوۀ معماری، نوع کاسی کاری ها، گنبد سازی، محراب ها ، میجدها ، مدرسه های قدیمی، خانه ها و حیاط های مردمان اویغور و حتی نشانه های نمادین فرهنگ ایرانی مانند نشان گردونه مهر و یا چرخه خورشید از معماری و فرهنگ ایران سرچشمه گرفته است . تصاویر کتاب دیدنی و قابل تعمق است.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر