صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه یادداشت گیتا کرکانی مترجم کتاب تاوان یک مادر را در قسمت یادداشت های سایت مطالعه بفرمایید.

یادداشت گیتا کرکانی مترجم کتاب تاوان یک مادر را در قسمت یادداشت های سایت مطالعه بفرمایید.

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 730
  • 17 آذ 1398
  • چاپ

     خواندن این کتاب راهی است برای بررسی دوباره‌ی ارتباط خودمان با اطرافیان‌مان و بخصوص فرزندانمان. آن‌ها را چقدر می شناسیم؟ از رنج‌ها و درگیری‌های درونی‌شان چه اندازه خبر داریم؟ و آیا از سلامت روانی‌شان به راستی مطمئنیم؟ و اگر مطمئنیم این اطمینان به چه اندازه است؟

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر