صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه یادداشت اختصاصی قاسم مومنی مترجم کتاب مقدمۀ کیمبریج بر میشل فوکو

یادداشت اختصاصی قاسم مومنی مترجم کتاب مقدمۀ کیمبریج بر میشل فوکو

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 812
  • 03 آذ 1398
  • چاپ

این یادداشت را در قسمت یادداشت های سایت انتشارات علمی و فرهنگی ( در قسمت پایین صفحه) مطالعه بفرمایید.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر