صفحه اصلی خبر رویدادها درویش خان، یک رمان عاشقانه در بارۀ موسیقی منتشر شد

درویش خان، یک رمان عاشقانه در بارۀ موسیقی منتشر شد

  • خبر
  • رویدادها
  • 515
  • 03 آذ 1398
  • چاپ

درویش خان ، یک رمان عاشقانه در بارۀ موسیقی و روایتی از زندگی استاد موسیقی غلامحسین درویش خان است که به قلم حسن هدایت به رشتۀ تحریر درآمده است. کتاب با این چملات آغاز می شود :
نام من قمر است ، نامی که پدرم بر من نهاد و همواره من را ماه آسمان زندگی خود می نامید. پدرم ، غلامحسین ، فرزند حاجی بشیر طالقانی بود و به لقب درویش خان شهرت داشت . من تنها فرزند او و مادرم بدرالسادات هستم . در شیراز و در باغ شعاع السلطنه یکی از پسران متعدد مظفرالذین شاه قاجار به دنیا آمدم....

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر