صفحه اصلی خبر رویدادها اصول حسابداری 2 به بازار کتاب رسید

اصول حسابداری 2 به بازار کتاب رسید

  • خبر
  • رویدادها
  • 219
  • 22 آب‍ 1398
  • چاپ

سرفصل های این کتاب از مطابق با سرفصل های تهیه شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه شده است. کوشش شده بین مباحث نظری و مطالب عملی تعادلی منطقی ایجاد شود تا هم جنبۀ کاربردی آن حفظ شود و هم مبنایی برای ارتقای دانش حسابداری و مطالعات بعدی فراهم گردد. هم چنین ضمن به کار گیری آخرین منابع حسابداری و ماخذ علمی حسابداری سعی شده تا به اصول حسابداری اعلام شده از سوی مجامع حرفه ای حسابداری نیز استناد شود.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر