صفحه اصلی خبر رویدادها جشنوارۀ نشان دهخدا دوسالانه شده و امسال برگزار نخواهد شد

جشنوارۀ نشان دهخدا دوسالانه شده و امسال برگزار نخواهد شد

  • خبر
  • رویدادها
  • 340
  • 18 آب‍ 1398
  • چاپ

 

 

جشنوارۀ نشان دهخدا (انتخاب کتاب سال اعضای هیئت علمی دانشگاه های سراسر کشور در حوزۀ علوم انسانی) که پیش ازاین هرسال برگزار می شد از این به بعد دوسالانه شده و امسال برگزار نخواهد شد.

دکتر مسعود کوثری مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی طی گفتگویی اظهار داشت این جشنواره امسال مراحل نهایی خود را به انجام رسانده و برگزیدگان خود را نیز شناخته است. اما به منظور همراهی اهالی فرهنگ با شرایط اقتصادی جامعه، صرفه جویی در هزینه­ های ادارات دولتی و نیمه دولتی و هم چنین رسیدگی بیشتر به وضعیت معیشتی کارکنان، جشنوارۀ نشان دهخدا امسال برگزار نشده و به سال آینده موکول می­شود.

خاطرنشان می­شود جشنوارۀ نشان دهخدا از سال 1394 برگزار شده و امسال به پنجمین دورۀ خود رسیده است. این جشنواره به میزبانی انتشارات­ علمی و فرهنگی و با مشارکت وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،سازمان تامین اجتماعی،ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، خانۀ کتاب و پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار می شود .

 

 

 

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر