صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی «شهریار منجی معنای شاهکار ماکیاولی » به بازار کتاب عرضه شد

«شهریار منجی معنای شاهکار ماکیاولی » به بازار کتاب عرضه شد

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 362
  • 14 آب‍ 1398
  • چاپ

رابرت بلک، استاد دانشگاه لیدز در بارۀ این کتاب می گوید که ویرولی تفسیری تازه و حیرت انگیز از شهریار ماکیاولی ارائه می دهد. شهریار نه مانیفست رئالیسم جدید، نه کتاب راهنمای مستبدان و نه منادی جدایی سیاست از اخلاق است. این کتاب در چهار فصل نوشته شده است و نویسنده تصمیم داشته در پانصدمین سالگرد نگارش شهریار ، رساله ای در توضیح معنا و ارزش شهریار ماکیاولی بنویسد. 
این کتاب جزء مجموعۀ اندیشه و اندیشه ورزان است که بعضی از کتاب های این مجموعه عبارت است از : دلوز، پارادایم جدید، شش ایدۀ خطیر و معنا در تاریخ.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر