صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی رمان خواندنی« جادوی گوبتا» منتشر شد

رمان خواندنی« جادوی گوبتا» منتشر شد

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 384
  • 14 آب‍ 1398
  • چاپ

این رمان در پنج فصل و با معیارهای گونۀ رئالیسم جادویی نوشته شده است. در این رمان روزگار معاصر و شخصیت های قرن بیست ویکم را با عصر قصه های هزار و یک شب و قهرمان ها و ضد قهرمان های آن در هم آمیخته و با در هم امیختن شیوه های قصه پردازی راویان دیروز و روایت شناسان مطرح امروز داستانی خواندنی و جذاب نگاشته شده است.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر