صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی کودکانۀ زیبای "خداحافظ ماه" نوشتۀ احمد اکبرپور منتشر شد

کودکانۀ زیبای "خداحافظ ماه" نوشتۀ احمد اکبرپور منتشر شد

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 214
  • 15 مه‍ 1398
  • چاپ

شاعر به درخت های خودشان و درخت های دشمن نگاه کرد. روی هرکدام از آن ها دسته ای از گنجشک ها جیک جیک می کردند. آن ها بالا و پایین می پریدند و از درختان آن طرف به درختان این طرف پر می کشیدند....

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر