صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی "سفالینۀ گونۀ موسوم به کوباچه" منتشر شد

"سفالینۀ گونۀ موسوم به کوباچه" منتشر شد

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 156
  • 15 مه‍ 1398
  • چاپ

آثار سفالین گونۀ موسوم به کوباچه نمونه ای مهم و شاخص از میراث فرهنگی ایران در دوران اسلامی به ویژه عصر صفوی است.که با برخی از سفال های تولید چین و عثمانی به ویژه نوع مشهور ایزنیک مرتبط و قابل مقایسه است.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر