صفحه اصلی خبر رویدادها برت و بارت دنیا را نجات می دهند

برت و بارت دنیا را نجات می دهند

  • خبر
  • رویدادها
  • 307
  • 07 مه‍ 1398
  • چاپ

وقتی برت چاه بازکن و بارت لولۀ جارو برقی را پیدا کردند یک موضوع روشن بود : این وسایل بهترین تفنگ های نابودگر ضد زورگ بودند که با آن ها می توانستند دنیا را نجان دهند ! برت و بارت از آن کتاب های جالب و خواندنی است که بچه ها با لذت تا صفحۀ آخر آن را می خوانند و در بارۀ آن فکر می کنند. تازه ظاهرا یک موجود فرازمینی هم در این رمان وجود داد که در جای خود خیلی جالب توجه است.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر