صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی چاپ ششم عاشقانۀ "بلندی های بادگیر" به بازار کتاب عرضه شد

چاپ ششم عاشقانۀ "بلندی های بادگیر" به بازار کتاب عرضه شد

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 311
  • 02 مه‍ 1398
  • چاپ

رمان بلندی های بادگیر را نویسنده انگلیسی امیلی برونته به رشته تحریر درآورده و علی اصغر بهرام بیگی به فارسی ترجمه کرده است.این رمان که جزو مجموعۀ ادبیات کلاسیک جهانی انتشارات علمی و فرهنگی است به عنوان یکی از معروف ترین عاشقانه های جهان شناخته می شود. صاحب نظران آن را یکی از عجیب ترین و شورانگیزترین آثار ادبیات انگلیس می دانند که بر زمینه ای شاعرانه استوار است.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر