صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی سلام بر حسین بزرگ مرد همیشۀ تاریخ

سلام بر حسین بزرگ مرد همیشۀ تاریخ

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 265
  • 13 شه‍ 1398
  • چاپ


می وزد در من نسیم یاد تو
می شوم فریاد در فریاد تو
می تراود عطر تو تا در خیال
خاطرم پر می گشاید تا وصال
آسمان پر می شود از بال من
عرشیان بی خود شوند از حال من !

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر