صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه جامعه شناسی کنش محیط زیستی منتشر شد.

جامعه شناسی کنش محیط زیستی منتشر شد.

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 906
  • 22 مر 1398
  • چاپ

مخاطبان این کتاب طیفی از علاقه مندان به جامعه شناسی رفتار محیط زیستی ، توسعه پایدار و مدیریت شهری را در بر می گیرد و با قیمت 40 هزار تومان به بازار عرضه شده است. 

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر