صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی به زودی منتشر می شود

به زودی منتشر می شود

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 238
  • 22 مر 1398
  • چاپ

 این کتاب ویراستۀ استفان پی.ترنر است و سجاد احمدیان آن را به فارسی ترجمه کرده است.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر