صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی به زودی منتشر می شود

به زودی منتشر می شود

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 355
  • 22 مر 1398
  • چاپ
این کتاب که درآمدی بر اقتصاد استثنایی هنر است توسط هانس ابینگ نوشته شده و حمیدرضا شش جوانی و لیلا میرصفیان آن را به فارسی ترجمه کرده اند.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر