صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی به زودی منتشر می شود

به زودی منتشر می شود

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 181
  • 22 مر 1398
  • چاپ

این کتاب تحلیل روایی آثار گی دوموپاسان،ژولیین گرین،آن ابر و ژاک بولن است. کتاب را ژپ لینت ولت به رشته تحریر درآورده و نصرت حجازی به فارسی ترجمه کرده است.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر