صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه انتشارات علمی و فرهنگی لوح سپاس و تندیس نشان شیرازه را دریافت کرد ( تصویرها در گالری تصاویر سایت)

انتشارات علمی و فرهنگی لوح سپاس و تندیس نشان شیرازه را دریافت کرد ( تصویرها در گالری تصاویر سایت)

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 860
  • 14 مر 1398
  • چاپ

در سومین دورۀ نشان دوسالانۀ شیرازه انتشارات علمی و فرهنگی موفق به دریافت دو جایزه شد : جایزۀ ناشر برتر حامی طراحی کتاب و هم چنین جایزۀ طراحی بهترین کتاب مصور برای کتاب احتیاط کنید پرنده ها پای سفرۀ صبحانه اند. تصاویر مربوط به این مراسم را در گالری تصاویر سایت ملاحظه کنید.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر