صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه یادداشت یوسف قوجق ( نویسنده و داور جشنواره) را با عنوان دورنمایی خوش از ادبیات جنگ و دفاع مقدس در یادداشت های سایت ملاحظه بفرمایید

یادداشت یوسف قوجق ( نویسنده و داور جشنواره) را با عنوان دورنمایی خوش از ادبیات جنگ و دفاع مقدس در یادداشت های سایت ملاحظه بفرمایید

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 804
  • 07 مر 1398
  • چاپ

دورنمایی خوش از آینده ادبیات جنگ و دفاع مقدس

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر