صفحه اصلی خبر رویدادها از قهوه خانه تا کافه کتابی خواندنی برای جوانان

از قهوه خانه تا کافه کتابی خواندنی برای جوانان

  • خبر
  • رویدادها
  • 620
  • 06 مر 1398
  • چاپ
کافه نشانۀ خاصی از مدرنیته است. رد پای این ادعا را می توان در هم نشینی کافه با شهرها جستجو کرد. تا سخن از شهرها به مثابه نخستین مقر تولید امر مدرن به میان می آید همزاد آن یعنی کافه مکانی که بشود در آن جمع شد و در باره مسائل کفت و گو کرد رخ می نماید. فرد مدرن کافه روی امروزی در وضعیتی پارادوکسیکال فرد و جمع را توامان طلب می کند.
تقابل بین سنت و مدرنیته در کشورهای در حال توسعه همیشه بیشتر به چشم آمده و بر روند اتفاقات تاثیر بیشتری دارد. رگه های این تقابل را نویسنده در این کتاب برای خوانندگان خود در موضوع مورد بحث شرح می دهد.
این کتاب را هاله میرمیری نوشته است . نویسنده ای که جوان است و تجربۀ فراوانی در رفتن به کافه های مختلف و پی گیری هدف های فرهنگی خود در این کافه ها دارد. در عین حال نویسنده ساعات خوش و آرامش بخشی نیز در این تجربۀ خود داشته است و خواننده را با نگاهی جدید به پدیده های قهوه خانه و کافه همراه می کند.

این کتاب با قیمت ۲۵ هزار تومان و ۱۵۳ صفحه منتشر شده است.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر