صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه « نظم جهانی» در زمانی کوتاه به چاپ سوم رسید

« نظم جهانی» در زمانی کوتاه به چاپ سوم رسید

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 1508
  • 02 ار 1398
  • چاپ

این کتاب که اندیشه های سیاسی یکی از معروف ترین سیاستمداران آمریکایی یعنی هنری کسینجر را منعکس می کند در زمانی کوتاه به چاپ سوم رسیده و به بازار کتاب عرضه شده است.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر