صفحه اصلی خبر اخبــار کوتاه حضور فعال انتشارات علمی و فرهنگی در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

حضور فعال انتشارات علمی و فرهنگی در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

  • خبر
  • اخبــار کوتاه
  • 1659
  • 28 فر 1398
  • چاپ

انتشارات علمی و فرهنگی با بهترین و جدیدترین آثار ترجمه و تالیف خود در سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران در دو غرفۀ کودک نوجوان و بزرگسال حضوری فعالانه خواهد داشت . مقدم شما را گرامی می داریم.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر