صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی مجموعه داستان سوختگان با ترجمه وحید فتاحی منتشر شد

مجموعه داستان سوختگان با ترجمه وحید فتاحی منتشر شد

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 598
  • 28 فر 1398
  • چاپ

 نویسنده همجون مارکز و فاکنر و چند تن دیگر از نویسندگان جغرافیای خاصی برای خود پدید آورده است. وی شهری در داستان های خود آفرید که سارساپلا نام دارد و در داستان های استرالیایی او به چشم می خورد.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر