صفحه اصلی خبر رویدادها مردم شناسی ادیان شرق ، ایده ها سازمان ها و پیروان

مردم شناسی ادیان شرق ، ایده ها سازمان ها و پیروان

  • خبر
  • رویدادها
  • 611
  • 26 فر 1398
  • چاپ

این کتاب را موری جی. لیف نوشته و به یان رفیعی به فارسی برگردانده است. ادیان جهان زبان های فرهنگی هستند و هرچه جهان کوچک ترشود و هرچه جوامعی که به لحاظ تاریخی مجزا بوده اند بیشتر با هم درآمیزند،فهمیدن چگونگی ترجمه یکی به دیگری بیش از پیش اهمیت می یابد. کتاب با 306 صفحه و به مبلغ 18 هزار تومان عرضه شده است.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر