صفحه اصلی خبر رویدادها «مبانی فلسفه رادیکال» به بازار کتاب رسید

«مبانی فلسفه رادیکال» به بازار کتاب رسید

  • خبر
  • رویدادها
  • 679
  • 26 فر 1398
  • چاپ

دانشگاه را زیرو رو کنید ! فلسفه را زیر و رو کنید ! علیه جهان ویرانی و ستمگری فکر کنید و مقاومت را سامان و پرورش دهید. این کتاب جایی محشر برای آغازیدن است. درست همان چیزی که بدان نیاز داریم.این کتاب با 332 صفحه و به قیمت 25 هزار تومان عرضه شده است.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر