صفحه اصلی خبر ویژه‌های علمی و فرهنگی ما با بهترین هایمان در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور خواهیم داشت

ما با بهترین هایمان در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور خواهیم داشت

  • خبر
  • ویژه‌های علمی
  • 896
  • 26 فر 1398
  • چاپ

انتشارات علمی و فرهنگی با بهترین آثار خود در حوزه های بزرگسال و کودک و نوجوان در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور خواهد داشت . مقدم شما را گرامی می داریم.

بررسی و نظرات

فرم ارسال نظر